Hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn

Hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn

  •   17/10/2023 04:43:00 AM
  •   Đã xem: 28
  •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Phú Yên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ xây dựng 20 nhà tình nghĩa cho hội viên, nông dân nghèo trên địa bàn tỉnh...
  Tổng kết Lớp Đào tạo nghề “Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò”

  Tổng kết Lớp Đào tạo nghề “Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò”

  •   21/09/2023 12:12:00 AM
  •   Đã xem: 40
  •   Phản hồi: 0
     Ngày 11/9/2023 tại hai xã Ea Bá và Ea Lâm, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội Nông dân tỉnh (Trung tâm) tổ chức Tổng kết hai Lớp đào tạo nghề “Nuôi và phòng trị bệnh cho Trâu, Bò”. Chương trình học được thực hiện theo chương trình đào tạo nghề ngắn hạn của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ LĐTB & XH, Quyết định số 10/QĐ-UBND của UBND tỉnh, với thời lượng tiết học 205 tiết, trong đó học lý thuyết 45 tiết, thực hành 160 tiết.