STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
1 Số 156-KH/HNDT KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020
của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
(0 góp ý)

2 Số 155 - HD/HNDTW Hướng dẫn: Công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 (0 góp ý)

3 169 -KH/HNDTW Triển khai xây dựng các mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ 2018 -2023 (0 góp ý)

4 Số 772-CV/HNDT Về việc tăng cường viết tin, bài và khai thác Trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Phú Yên (0 góp ý)

5 4161/UBND-KGVX Thực hiện Công văn số 4161/UBND-KGVX ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc cài đặt, sử dụng ứng dụng NCOVI và Bluezone trong công tác phòng, chống Covid-19, Hội nông dân tỉnh Phú Yên giới thiệu các nội dung hướng dẫn sử dụng các ứng dụng tại trang website: https://bluezone.gov.vn/ và https://ncov.moh.gov.vn/ (0 góp ý)

6 Số 25-HD/HNDT Hướng dẫn Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Hội Nông dân tỉnh Phú Yên (0 góp ý)

7 Số 26-HD/HNDT Hướng dẫn Quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp (0 góp ý)

8 Số 28-HD/HNDT Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020), Trung ương Hội Nông dân ban hành Đề cương tuyên truyền. Trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Phú Yên trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương. (0 góp ý)

9 Số 28-HD/HNDT Thực hiện Hướng dẫn số 231- HD/HNDTW, ngày 14/8/2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020).... (0 góp ý)

10 Số 4618/UBND-KGVX Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, không được chủ quan trong nhận thức và hành động, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch trong trạng thái "bình thường mới" trên địa bàn tỉnh. (0 góp ý)

11 Số 154 - KH/HNDT Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/BTGTU, ngày 26/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai (gọi tắt là Chỉ thị 42-CT/TW).... (0 góp ý)

12 Số 24-HD/HNDT Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) (0 góp ý)

13 Số 889-CV/HNDT V/v lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân vào Dự thảo Các văn kiện Đại hội lần thứ XIII Của Đảng (0 góp ý)

14 Số 918- CV/HNDT Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) “về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... (0 góp ý)

15 Số 945-CV/HNDT Thực hiện Công văn số 103-CV/BTGTU, ngày 15/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “V/v gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV”. (0 góp ý)

16 Số 156-KH/HNDT Thực hiện Kế hoạch số 230-KH/HNDTW, ngày 12/8/2020 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.... (0 góp ý)

17 Số 186 -KH/HNDT Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TBCĐTT, ngày 04/2/2021 của Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền - Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên về việc “thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.... (0 góp ý)

18 kèm theo CV số 2673-CV/HNDTW Đầu năm 1920, sau khi dập tắt các cuộc khởi nghĩa của nông dân, ruộng đất nước ta chủ yếu tích tụ vào tay một số ít địa chủ Pháp, phong kiến, quan lại, địa chủ thường và địa chủ kiêm công thương đã làm xã hội phân hóa mạnh mẽ.... (0 góp ý)

19 Số 43-HD/HNDT Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐĐ-HNDVN, ngày 24/9/2021 của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.... (0 góp ý)

20 Kèm theo VB Số 43-HD/HNDT Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại” . Trọn cuộc đời,Người hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Di sản tư tưởng Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.... (0 góp ý)

21 Số 42-HD/HNDT Thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU, ngày 28/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: (0 góp ý)

22 Số 248-KH/HNDT KẾ HOẠCH
thực hiện nắm bắt dư luận xã hội và tình hình tư tưởng, tâm tư,
nguyện vọng của hội viên nông dân
---------------------
(0 góp ý)

23 Số 45 -HD/HNDT HƯỚNG DẪN tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị
về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
(0 góp ý)

24 Số 504 - HD/HNDTW (Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 504 HD/HNDTW, ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) (0 góp ý)

25 Số 159 -CV/HNDT V/v bảo đảm công tác ATTP Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 (0 góp ý)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây