Giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Tuy Hòa cho các dự án nhằm phát triển kinh tế và xây dựng Hội vững mạnh

Giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Tuy Hòa cho các dự án nhằm phát triển kinh tế và xây dựng Hội vững mạnh

  •   16/08/2020 11:04:00 AM
  •   Đã xem: 240
  •   Phản hồi: 0
Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm giảm nghèo; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể
Kiểm tra tại hộ gia đình của ông Đoàn Văn Bé – thôn 4, xã Đa Lộc

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND)

  •   14/08/2020 03:15:00 AM
  •   Đã xem: 488
  •   Phản hồi: 0
Chia sẻ về hướng phát triển Quỹ HTND trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Kim, Phó chủ tịch Hội ND huyện cho biết, Ban Thường vụ Hội ND huyện cùng Ban điều hành Quỹ HTND huyện tiếp tục theo dõi và tổ chức kiểm tra, giám sát các dự án vay nguồn vốn Quỹ HTND đang triển khai thực hiện nhằm bảo đảm sự hiệu quả của nguồn vốn cho vay......
hình 2 đăng

Hội Nông dân huyện Sông Hinh giải ngân vốn Quỹ HTND

  •   27/07/2020 04:46:00 AM
  •   Đã xem: 432
  •   Phản hồi: 0
Ng