Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Thứ sáu - 12/01/2024 02:02
      Chiều 08/01/2024, Cụm thi đua Khối các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua và ký kết Giao ước thi đua năm 2024. Tham dự Hội nghị có Đ/c Lê Thanh Triệu đại diện lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Đ/c Phan Xuân Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đại diện đơn vị Trưởng Khối thi đua; Đ/c Hồ Hồng Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện đơn vị Phó Khối thi đua; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối thi đua: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và cán bộ phụ trách thi đua.
 
 
    Đại diện lãnh đạo các đơn vị Cụm thi đua Khối các tổ chức chính trị - xã hội
      Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Hồng Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, năm 2023, các thành viên trong khối bám sát nhiệm vụ chính trị được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị mình đề ra từ đầu năm, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, hội viên trong thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, gương mẫu, phát huy tính sáng tạo, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, cơ bản đã đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra. Tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động...nổi bật là:
      Hội Nông dân tỉnh: Vận động, tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp trong năm 2023 đạt 5.197.808.000 đồng, bình quân tăng trưởng 1,43% so với năm trước. Nâng lũy kế đến nay là 42.190.812.903 đồng, với 158 dự án, cho 1.269 hộ vay, tạo việc làm hơn 2.000 lao động; phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững với 91.911 lượt hộ hội viên, nông dân đăng ký thi đua, cuối năm đã bình xét công nhận 58.782 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 113% so với chỉ tiêu giao. UBMTTQVN tỉnh: vận động ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo” các cấp với số tiền 18.862.484.719 đồng (đạt 184.93% kế hoạch) (tăng 20% so với cùng kỳ); Phong trào “Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách” trên địa bàn tỉnh, đến nay có 21 đơn vị ủng hộ tiền mặt vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh với tổng số tiền hơn 39,381 tỷ đồng và 02 đơn vị ủng hộ hiện vật, đã giải ngân số tiền 39,09 tỷ đồng. Hội LHPN tỉnh: Xây dựng 02 mô hình chi hội phụ nữ “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tại xã nông thôn mới nâng cao có 80 thành viên tham gia; đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”; đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp... Hội CCB tỉnh: Tiếp tục thực hiện Đề án số 01 về thực hiện Mô hình “Đoạn đường, hẻm phố, khu dân cư tự quản”; mô hình “Dân vận khéo”  ở các cấp Hội cơ sở đã có nhiều cố gắng đạt hiệu quả tốt; Phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền di chuyển 38 mộ liệt sĩ do gia đình quản lý về  an táng nghĩa trang liệt sĩ địa phương, Phối hợp khảo sát quy tập 01 mộ liệt sĩ; cung cấp thông tin 03 liệt sĩ, 01 quân nhân từ trần cho gia đình. LĐLĐ tỉnh: thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” giai đoạn 2, kết thúc chương trình, toàn tỉnh có tổng số sáng kiến đã nộp là 6.754/4.133 chỉ tiêu đạt tỷ lệ 163,42%; Trong đó, số sáng kiến hợp lệ là 6686 sáng kiến đạt tỷ lệ 161,77% Tổng số tiền làm lợi của các sáng kiến là hơn 24,4 tỷ đồng...Tỉnh Đoàn: tổ chức hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hoạt động với gần 167.500 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia, tổng giá trị mang lại gần 2 tỷ đồng như: lao động vệ sinh đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà nhân ái, hỗ trợ ngày công cho các hộ gia đình sửa chữa nhà cửa, tổ chức khám cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, trao tặng suất quà, học bổng cho học sinh, sinh viên. Tổ chức hơn 970 đợt vệ sinh môi trường với hơn 31.200 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; 351 lượt trồng cây xanh với 7.020 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; hỗ trợ, sửa chữa 08 Nhà tình nghĩa, Nhà nhân ái….
      Đại diện các tổ chức trong Khối thi đua đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về những kết quả công tác nổi bật năm 2023 và thống nhất thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2024: Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW (khoá XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (khoá XII) của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) của Đảng. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, CNVC-LĐ thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 14/02/2014 của BTV Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt, lực lượng cốt cán ở cơ sở; thực hiện tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân và định hướng dư luận xã hội.
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hoạt động cơ quan, đơn vị với phương châm 5 biết “Biết chào hỏi, biết lắng nghe, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn” “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”. Tiếp tục tuyên truyền các phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” …gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
      Tổ chức thành công Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt Quyết định số 217/QĐ-TW, Quyết định số 218/QĐ-TW của Bộ Chính trị về tham gia giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của các tổ chức CT-XH; Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 về tăng cường và đổi mới lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
     Tại Hội nghị Khối thi đua các đơn vị đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2024; thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho đơn vị Hội Nông dân tỉnh; tặng Bằng khen UBND tỉnh cho các đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; UBMTTT Việt Nam tỉnh chọn UBMTTT Việt Nam tỉnh là đơn vị Khối trưởng thi đua; Liên đoàn Lao động tỉnh Phó Khối thi đua năm 2024./.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, MTTQVN tỉnh đua ký kết giao ước thi đua năm 2024
 

Nguồn tin: Văn Hoằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thư viện hình ảnh
iconlichcontac
nong san PY
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay910
  • Tháng hiện tại37,689
  • Tổng lượt truy cập484,863
lienhe
hoi dap
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây