HỘI NÔNG DÂN TỈNH: Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ năm - 11/01/2024 23:32
   Sáng ngày 10/01/2024, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan chuyên trách Hội Nông dân tỉnh. Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và sự quản lý điều hành của UBND tỉnh; sự quan tâm, phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, hội đoàn thể và các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cùng với tinh thần yêu nước, cần cù phấn đấu, vượt khó, sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hoàn thành đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu thi đua Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đồng chí Phan Xuân Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen các tập thể xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2023
 
 Trong năm 2023,
các cấp Hội Nông dân đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; xây dựng củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ hội. Toàn tỉnh hiện có 09/09 huyện, thị xã, thành phố; 107/110 xã, phường, thị trấn, 582 Chi hội và 1.823 tổ Hội, đã vận động kết nạp được 20.951 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là: 128.272 hội viên; hướng dẫn thành lập được 29 chi hội nông dân nghề nghiệp với 529 thành viên, 73 tổ hội nghề nghiệp với hơn 640 thành viên.

   Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong nông dân và ngày càng nhiều điển hình nông dân làm kinh tế giỏi, nông dân thoát nghèo bền vững. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, nhiều hộ có thu nhập cao trên 01 tỷ đồng/năm; có 58.782 hộ hội viên nông dân được bình xét công nhận danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 113% so với chỉ tiêu; vận động, phát triển tăng trưởng Quỹ HTND các cấp được 5.197.808.000 đồng; nâng tổng quỹ hơn 42.190.812.903 đồng, đã lập 158 dự án với 1.269 lượt hộ vay để phát triển sản xuất. Tạo điều kiện cho hội viên, nông dân vay vốn phát triển SXKD, đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.402.435 triệu đồng với 28.393 hộ; ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh tổng dư nợ đến nay là 1.104.459 triệu đồng với 14.584 hộ vay. Công tác đào tạo nghề cho nông dân luôn được chú trọng đổi mới nội dung, hình thức đào tạo theo hướng tập trung vào những ngành nghề thuộc lợi thế của tỉnh và theo nhu cầu của hội viên, nông dân...đã tổ chức được 09 lớp, với tổng số 280 hội viên, nông dân tham gia.
   Phối hợp các sở, ban, ngành, doanh nghiệp tổ chức chuyển giao khoa học công nghệ mới, tập huấn khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn, cánh đồng mẫu lớn, tổ chức hội thảo, hội nghị đầu bờ; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa, trồng trọt, chăn nuôi… hướng dẫn nông dân thành lập được 5 hợp tác xã với 42 thành viên tham gia08 tổ hợp tác với 97 thành viên tham gia. đến nay toàn tỉnh có 63 Tổ hợp tác, 180 Hợp tác xã, 02 Liên hiệp Hợp tác xã, 26 sản phẩm của 13 hợp tác xã được tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao; 63 Hợp tác xã hoạt động theo chuỗi giá trị sản phẩm. Vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Kết quả đã huy động nguồn lực của nông dân được 3,5 tỷ đồng, 170 ngày công lao động, hiến đất 1.500 m2. Phát động phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, km đường hoa, an toàn giao thông. Vận động xây dựng được 49 mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các địa phương. Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tham gia đóng góp “Quỹ vì người nghèo” tổng sống tiền 235.500.00đồng; xây dựng 18 nhà đại đoàn kết cho hội viên, nông dân nghèo với số tiền 900 triệu đồng; vận động giúp đỡ 51 hộ nghèo với số tiền 816 triệu đồng…
   Công tác kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý của cán bộ, hội viên, nông dân được tăng cường. Vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân được phát huy, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nông dân trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
   Từ những kết quả năm 2023, Hội nghị đã thảo luận thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024: tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân; xây dựng người nông dân thời đại mới văn minh, làm chủ công nghệ, kỹ thuật hiện đại là nhân tố nòng cốt, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế. Phát huy vai trò các cấp Hội và hội viên, nông dân tham gia thực hiện, giám sát, phản biện đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
   Dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã trao tặng bằng khen thi đua cho 04 tập thể xuất sắc dẫn đầu, nhì các Cụm thi đua trực thuộc; tặng bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh cho 07 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội và phong trào nông dân năm 2023; 05 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Hội nghị, Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2024. Cùng ngày Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 37/2023/NQ-CP, ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ Nông dân.
Quang cảnh Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 37/2023/NQ-CP, ngày 24/6/2023 của Chính phủ
File đính kèm

Nguồn tin: Hoàng Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thư viện hình ảnh
iconlichcontac
nong san PY
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,934
  • Tháng hiện tại24,806
  • Tổng lượt truy cập518,232
lienhe
hoi dap
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây